Privacy policy

TommyRocks Internet Services, gevestigd aan Binderseind 20A, Gemert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

TommyRocks Internet Services verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@tommyrocks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TommyRocks Internet Services verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • TommyRocks Internet Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TommyRocks Internet Services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TommyRocks Internet Services) tussen zit. TommyRocks Internet Services gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, OroCrm, Invoiceplain.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TommyRocks Internet Services bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bewaartermijn: 3 maanden
Gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Reden: Deze gegevens worden gebruikt om te communiceren met de klant of prospect om informatie te verstrekken of ontvangen m.b.t. de diensten van TommyRocks Internet Services.

Website bezoeker

Bewaartermijn: 1 jaar en 2 maanden

Gegevens:

 • Internetbrowser en apparaat type

Reden: Om de gebruikers ervaring van onze website te verbeteren. De gegevens worden zonder IP adres of andere persoonsgegevens opgeslagen zodat de data anoniem te analyseren is.

Website beheer

Bewaartermijn: 3 maanden

Gegevens

 • IP-adres

Reden: De klant heeft de optie om de website die als dienst wordt afgenomen af te schermen. Dit geldt zowel voor de achterkant van de website als de voorkant. Toegang tot de website wordt in die gevallen verleend door middel van het toevoegen van een IP adres aan de toegangslijsten in het systeem. Deze gegevens worden dus niet centraal opgeslagen. Deze gegevens worden na opzegging van het product automatisch na 3 maanden verwijderd.

Betaalgegevens

Bewaartermijn: 10 jaar

Gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer

Reden: De betaalgegevens zijn onderdeel van de facturen. De bewaartermijn is dan ook gelijk aan de wettelijk verplichte bewaartermijn. Lees hier meer over op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/uw_facturen_bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

TommyRocks Internet Services verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De formulieren op onze site worden beveiligd met de Recaptcha van Google. Hierbij zijn de voorwaarden en policies van Google van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TommyRocks Internet Services gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt TommyRocks Internet Services analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@tommyrocks.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TommyRocks Internet Services zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. TommyRocks Internet Services wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TommyRocks Internet Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@tommyrocks.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?